BG     EN

Деян Константинов

Д.Е.С., Диплома № 652 издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Деян Константинов
Град:Сливен , 8800
Адрес:ул.Мур No 13
e-mail:konstantinovsl@gmail.com